Tarot i Göteborg

"Varje tarotkort är en port till ökat medvetande och erbjuder vägledning, visdom och andlig tillväxt." 

Tarotkort - Själens spegel

Mitt arbete fokuserar på här och nu och även på hur tidigare händelser har påverkat våra liv. De val vi gör idag kommer att hjälpa oss att skapa vägen mot ett meningsfullt liv, där vi är i linje med vårt själs syfte. Tarot är en spegel och representerar arketyper i vårt kollektiva medvetande. Vi är alla en del av detta kollektiva medvetande och genom att använda oss av korten, så kan vi synliggöra de energimässiga processer som pågår i våra liv just nu samt hur vi bäst kan ta oss an dessa för att vara i linje med vårt sanna jag. 

Klarhet i livsprocesser med tarot

Tarot hjälper oss att söka vägledning av vår egen inre visdom. Oavsett om det är en andlig fråga eller en praktisk livsfråga, är en tarotläsning utformad för att hjälpa dig att få en objektiv förståelse och för att göra det möjligt för dig att fatta dina egna beslut från en plats med djup inre anknytning. Det är genom spegling av vårt medvetande, som tarot blir ett magiskt verktyg för våra liv. Det uppenbarar blinda punkter i medvetandet och hjälper en hur vi ska navigera genom olika situationer i livet - allt för att vi ska vandra i kontakt med vår hjärtas sång - vår livsmyt. 

Tillgång till din egen djupare visdom med Tarotvägledning 

En tarotläsning hjälper dig att få tillgång till din egen djupare visdom. Det kan hjälpa dig att hitta en tydlig väg framåt. En tarotläsning kan hjälpa dig att göra medvetna val i livet från en djup inre plats av visdom. Jag använder tarot för att stärka kraften inom oss. Det är inte korten som bär kraften, det är inom oss alla som kraften finns att förändra livet i linje med vårt själs syfte.