Vad är reiki healing bra för?

Reiki är en holistisk metod, som helar från orsaksnivå. Därmed försvinner även symptom på diverse problem vi kan ha med hälsan, mentalt, fysiskt och andligt. 

Exempel:

 • Avslappning, känslomässigt lugnande
 • Värk; Huvudvärk, migrän, ryggont, mensvärk
 • Sårskador, sportskador
 • Bättre sömn
 • Stress och spänningar
 • Depression
 • Sömnsvårigheter
 • Oro, ångest
 • Allergier
 • Löser upp energiblockeringar, frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses
 • Balanserar chakran
 • Ökar kroppens energiförråd
 • Balanserar blodtrycket
 • Ökar kreativitet & intuition
 • Personlig utveckling ,djupa livsinsikter, bättre självkänsla