Angelic Reiki® är en av de högsta formerna av healing, där du är en kanal för änglarna. Änglar är kosmiska krafter och genom Angelic Reiki® påverkas energisystemet på djupet. Det är ett healingsystem av vår tid, som renar och balanserar energier i den känslomässiga, fysiska, mentala nivån likväl som tidigare liv, den genetiska koden samt frigör negativ programmering från våra förfäder och blockeringar i många olika dimensioner.

Angelic Reiki®-kurser hittar du här >

Angelic Reiki® överskrider tid och rum och hjälper till att avsluta negativa spår av det förflutna på cellulär nivå. Att gå en kurs i Angelic Reiki® är en andlig resa, där du påbörjar ett djupt personlig helande och växande för dig. Du lär dig också ge Angelic Reiki® till andra människor, där den underbara helande energin anpassas efter varje individ för det mest optimala helandet direkt från änglarna.

Kurserna innehåller initieringar, meditationer och många praktiska moment, där du får den erfarenhet som krävs för att du ska kunna utöva Angelic Reiki® på andra människor efter att kursen är avslutad. De olika momenten på kursen påbörjar en reningsprocess, som du kan känna av både innan och efter kursen. 


Initieringarna sker direkt från änglarna , vilket säkerställer en absolut ren och hög vibration och kursen är en fantastisk upplevelse för dig som verkligen är beredd på att träda in i ljusarbete, antingen för sin egen personliga del eller för att även erbjuda Angelic Reiki® till andra. Detta healingsystem är mycket kraftfullt och behandlingstiden är därför hälften så lång som traditionell reiki och en behandling tar mindre än en halvtimme.

Angelic Reiki® är vår tids helande där du är en kanal direkt med änglarna - en kraftfull & underbar helandemetod som påverkar energisystemet på djupet

Grundare av Angelic Reiki® är Kevin och Christine Core , där paraplyorganisationen heter "The Foundation of Cosmic Fire" där tre kurssystem kompletterar varandra. Kurserna bildar tillsammans en treenighet av kärlek (New Shamballa), visdom (The Golden Heart Merkabah of Creation) och helande (Angelic Reiki®).

Svenska officiella hemsidan för Angelic Reiki®: www.angelicreiki.se
Internationella officiella hemsidan för Angelic Reiki®: www.angelicreikimagic.com