❈ Reiki är avdragsgill rehabiliterande friskvård ❈ 

Reiki healing i Göteborg

- Vad är healingbehandling bra för? - 

Reikins fysiska effekter 

Reiki healing är djupt avslappnande och har mycket positiva effekter om man har värk av olika slag. Reiki löser upp energiblockeringar där kroppens naturliga processer återupptas. 


Reikins mentala effekter

Ofta hänger det fysiska och psykiska ihop - om du blir mindre stressad, så får du mindre spänningar som leder till mindre värk osv. Reiki healing är djupt avslappnande och har mycket positiva effekter om man är stressad, känner oro eller vill få ett mer balanserat humör. Många upplever att Reiki hjälper mot nedstämdhet och att man återfår mental styrka.