❈ Reiki är avdragsgill rehabiliterande friskvård ❈ 

Reiki healing i Göteborg

- Vad är reikibehandling bra för? - 

Reikins fysiska effekter 

Reiki healing är djupt avslappnande och har mycket positiva effekter om man har värk av olika slag. Reiki löser upp energiblockeringar och kroppens naturliga processer återupptas. Reiki är effektivt vid t.ex huvudvärk, mensvärk, ryggont etc. Här kan du läsa mer om reikins effekter.


Reikins mentala effekter

Reiki är djupt avslappnande och har mycket positiva effekter om man är stressad, känner oro eller vill få ett mer balanserat humör. Många upplever att Reiki hjälper mot ångest & nedstämdhet och att man återfår mental styrka. Reiki hjälper dig att komma i kontakt med dig själv samt ökar din intuition och det är inte sällan som nya insikter kommer under eller efter en behandling.